• 01

Druga wojna światowa okazała się najkrwawszym konfliktem w dziejach ludzkości, a większość jej ofiar stanowili cywile. Według statystyk w czasie tej wojny zostało zabitych lub poniosło śmierć na skutek działań wojennych 72 mln osób. Ocenia się, iż jedynie około 30-40% z nich stanowili żołnierze. Najwięcej ludności cywilnej zginęło w Chinach – 16 mln, ZSRR – 10,6 mln. W Polsce zginęło blisko 6 mln ludzi, jednak w statystyce populacji, ponieśliśmy największą 16% stratę pośród wszystkich krajów objętych wojną.

           Oprócz strat w ludziach wojna przyniosła także straty materialne. W Europie wyniosły one 259 557 mln dolarów. Najwięcej, bo 128 000 mln dolarów wojna kosztowała ZSRR, następnie Niemcy – 48 000 mln dolarów, Francję – 21 505 mln dolarów, Polskę – 20 000 mln dolarów i Jugosławię – 10 497 mln dolarów. Przeliczając straty materialne na osobę obraz ten wygląda jednak nieco inaczej. To Polska poniosła największe straty materialne (840 $ na licząc na jednego mieszkańca), następnie Niemcy (728 $), Jugosławia (724 $), ZSRR (674$), Francja (527$). Szacowano, że polski majątek narodowy został zniszczony w 38%. Gdy w lipcu 1945 r. dokonano spisu zakładów przemysłowych, z 30 017 ponad 60% było całkowicie lub częściowo zniszczonych. Do tego dochodziła dewastacja infrastruktury, bowiem zniszczonych było 63% mostów, 33 % torów kolejowych, parowozów mniej było o 81 %.   

Polska pomimo znaczącego udziału w pokonaniu Niemiec została zdradzona przez zachodnich aliantów i pozostawiona w strefie wpływów ZSRR. Komuniści zaczęli siłą wprowadzać ustrój, który uczynił Polskę krajem zależnym od Moskwy bez niepodległości. Polacy rozpoczęli odbudowę swoich domów, gospodarkę i infrastrukturę. W tym samym czasie przyszedł czas na rozliczenie z kolaborantami współpracującymi z niemieckim okupantem. Historycy szacują, że Niemcy mieli zarejestrowanych w polskiej strefie okupacyjnej 60-70 tysięcy donosicieli i współpracowników. Na Podhalu rozpoczęły się procesy osób zaangażowanych w działalność Goralenvolk. Głowni pomysłodawcy idei narodu góralskiego Witalis Wieder i Henryk Szatkowski uciekli do Niemiec jeszcze przed wyzwoleniem Zakopanego. Pomimo poszukiwań nie udało się ich odnaleźć więc skazano ich zaocznie na karę śmierci. Wacław Krzeptowski, który do 1944 roku przewodniczył komitetowi Goralenvolk został powieszony 20 stycznia 1945 roku przez oddział partyzantów AK „Kurniawa”. Pozostałych aktywnych działaczy Goralenvolk skazano na kary więzienia w procesach które odbywały się w Zakopanem w „Palace” dawnej siedzibie gestapo. W Polsce stalowała się nowa narzucona siła władza wprowadzające komunistyczny ustrój w którym nie mogło być prywatnych firm i zakładów. Wkrótce więzienia wypełniły się żołnierzami armii podziemnych a na zachodniej granicy na czterdzieści cztery lata zatrzasnęła się żelazna kurtyna.

    

  • 02
  • 03